POLITIEK
Partij van de Liefde

Het kan ook anders.

Politiek heeft me altijd geboeid. Tijdens mijn studie Politicologie kwam ik tot de ontdekking dat er vaak een flink gat zit tussen theorie en praktijk. Idealen die ondergeschikt raken aan belangen. Ik heb altijd vanaf de zijlijn toegekeken, nooit actief meegedaan. Waarom niet? Het gevecht en het gekonkel heeft mij altijd tegengestaan. 

Nu ik het leven vanuit de ziel kan bezien, heb ik een alternatieve visie op politiek en maatschappij ontwikkeld, één die gebaseerd is op samenwerking, Met samenwerking komen we namelijk veel verder dan met strijd. Wat mij betreft begraven we de strijdbijl en gaan we samenwerken. Een nieuwe tijd, een nieuwe uitdaging!

Ons politieke systeem is een uitdrukking van dualiteit, van het aandikken van tegenstellingen en strijd. Een typisch bouwwerk van ons ego. Het past in de tijd die achter ons ligt. Het past niet in de tijd die voor ons ligt: een tijd waarin we afscheid gaan nemen van ons ego en het leven gaan leven vanuit de ziel. 

Willen we stappen zetten richting de nieuwe tijd, dan zullen we de wijze van politiek bedrijven moeten aanpassen: van strijden naar samenwerken, van sturen naar faciliteren, van verantwoordelijkheid afschuiven naar verantwoordelijkheid nemen..

Mijn ideeën over stappen die we kunnen zetten, heb ik samengebracht in Partij van de Liefde. Een partij in oprichting die zich hard maakt voor samenwerking vanuit het hart én voor zelfbeschikking van burgers. Politiek niet langer gebruiken om strijd te voeren tegen elkaar, maar om te gaan samenwerken. Niet gericht op sturing geven, maar op faciliteren. De politiek zou in de toekomst een stap terug moeten doen ten gunste van de vrijheid van de burgers. Vrijheid die nodig is om onszelf als mens verder te kunnen ontwikkelen.