POLITIEK

Partij van de Liefde

het kan ook anders.

Politiek heeft me altijd geboeid, maar ook teleurgesteld! Tijdens mijn studie Politicologie kwam ik namelijk tot de ontdekking dat er een flink gat zit tussen theorie en praktijk. Oorzaak? Idealen zijn ondergeschikt geraakt aan belangen. De politiek is geen onafhankelijk sturingsinstrument meer, maar een middel in handen van hen die hun macht willen vergroten. 

Hierdoor komen we met z'n allen geen stap verder. Na tientallen jaren van economische voorspoed, is er nog steeds sprake van armoede, oorlog en vervuiling. We rennen rondjes in plaats van vooruit richting een fijn en onbezorgd leven. 

Als we ervan uitgaan dat wij, met de keuzes die we maken, schepper zijn van de wereld waarin wij leven, dan kan het ook anders. Andere keuzes maken. De eerste? Kiezen voor samenwerking in plaats van strijd! Dat doen we door ons hart te openen en het contact met de ziel te herstellen.

Ik heb nooit actief meegedaan aan het politieke spel. Waarom niet? Het gevecht en het gekonkel hebben mij altijd tegengestaan. Een wijze van besturen ingegeven door het ego, gebaseerd op strijd en angst. Nu ik het leven vanuit de ziel bezie, heb ik een alternatieve visie op politiek en maatschappij ontwikkeld, één die gebaseerd is op samenwerking en zelfbeschikking, Met samenwerking komen we namelijk verder dan met strijd, door zelfbeschikking kunnen we ons veel meer ontwikkelen dan door ons lot uit handen te geven. Wat mij betreft begraven we de strijdbijl nu. Een nieuwe tijd, een nieuwe uitdaging!

Ons politieke systeem is een uitdrukking van dualiteit, van het aandikken van tegenstellingen en strijd. Een typisch bouwwerk van ons ego. Het past in de tijd die achter ons ligt. Het past niet in de tijd die voor ons ligt: een tijd waarin we afscheid gaan nemen van ons ego en het leven gaan leven vanuit de ziel. 

Willen we stappen zetten richting de nieuwe tijd, dan zullen we de wijze van politiek bedrijven moeten aanpassen: van strijden naar samenwerken, van sturen naar faciliteren, van verantwoordelijkheid afschuiven naar verantwoordelijkheid nemen..

Mijn ideeën over stappen die we kunnen zetten, heb ik samengebracht in Partij van de Liefde. Een partij in oprichting die zich hard maakt voor samenwerking vanuit het hart én voor zelfbeschikking van burgers. Politiek niet langer gebruiken om strijd te voeren tegen elkaar, maar om te gaan samenwerken. Niet gericht op sturing geven, maar op faciliteren. De politiek zou in de toekomst een stap terug moeten doen ten gunste van de vrijheid van de burgers. Vrijheid die nodig is om onszelf als mens verder te kunnen ontwikkelen.