LEZINGEN

Ik geef lezingen over de volgende onderwerpen:

Liefde als politieke kracht

Omslag op de werkvloer

De (chaotische) tijd waarin wij leven

De weg naar een bezield leven

Moderne spiritualiteit 

De nieuwe mens