LEZINGEN

Ik geef lezingen aan groepen, bedrijven, overheidsinstellingen over o.a. de volgende onderwerpen:

Liefde als politieke kracht

Omslag op de werkvloer

De (chaotische) tijd waarin wij leven

De weg naar een bezield leven

Moderne spiritualiteit 

De nieuwe mens