De verborgen bron in ons

Er raast een storm over de aarde. Alles verandert in rap tempo. Van dorps- en buurtgenoten zijn we in korte tijd uitgegroeid tot wereldbugers. We surfen de hele wereld over en kijken via de media bij elkaar naar binnen. Ook ontmoeten we elkaar in levende lijve door zaken als massatoerisme en massamigratie. Deze complexe en ingrijpende schaalvergroting van ons leven stelt oude opvattingen over onszelf, anderen en het leven enorm op de proef. En dat geeft onrust, misschien meer dan we denken.

De verborgen bron in ons

en waarom we die nu moeten aanboren

Wie kan ons beschermen tegen de razernij van een storm? Aan wie kunnen we ons vastklampen? De politiek? Politieke sturing blijft veelal beperkt tot mooie woorden, echt gehoord en gesteund voelen we ons allang niet meer. Ook niet door het kapitaal dat we met z'n allen verdienen. De waardevolle vruchten verdwijnen vooral in de zakken van de steenrijken. Ook de kerk heeft, als hoeder, voor velen afgedaan. De gewezen richting roept te veel vragen op, het voorbeeldgedrag is te vaak stuitend gebleken.

Op wie kunnen we nog vertrouwen in deze stormachtige tijd? We kunnen alleen nog op onszelf vertrouwen. En dat is de boodschap voor nu. Willen we betekenis geven aan de tijd waarin wij leven, dan moeten we het besef laten doordringen, dat we er als mens alleen voor staan. Op de grote instituten hoeven we niet meer te rekenen. Die hebben het te druk met zichzelf. Maar zijn wij daartoe in staat, kunnen we op onszelf vertrouwen, dit is de grote vraag...

Op ons oude zelf niet. Kijk naar het aantal mensen dat verslaafd is aan alcohol, drugs en medicijnen. Zonder verdovende middelen houden zij zich niet staande in deze hectische wereld. Kijk naar de mensen die continu op hun tenen lopen om aan alle eisen te voldoen, waaronder hun zware financiële verplichtingen. Mensen die op steeds jongere leeftijd door de knieën gaan vanwege een burn-out. Kijk ook naar de miljoenen mensen wereldwijd die huis en haard verlaten in de hoop elders meer geluk te vinden.  

De razende storm daagt ons uit om de mouwen op te stropen en met onszelf aan de slag te gaan. Alleen als we onszelf vernieuwen, kunnen we de uitdagingen van deze tijd aan. Alleen als we wijzer en krachtiger worden, kunnen we de veranderingen in ons voordeel ombuigen. Maar hoe? Moeten we nog meer denkkracht produceren, nog meer spierkracht kweken, een nog mooier uiterlijk fabriceren? Dit zal ons uiteindelijk niet verder helpen. Het zijn oude en beproefde recepten die passen in de tijd die achter ons ligt, de tijd die snel aan het verdwijnen is.   

We zullen écht moeten vernieuwen. Maar hoe? Dat kunnen we door een laag aan te boren die onder ons denken en handelen zit. Een inspiratiebron die verder rijkt dan overleven, die hoger rijkt dan het verzamelen van materiele zaken, die dieper gaat dan de strijd om het bestaan. Die laag is aanwezig, die bron bestaat echt. Het is de goddelijke bron waar we lange tijd van verstoken zijn geweest. De bron die door alle drukte, stress en misleiding in de vergetelheid is geraakt. De bron waarin het diepste wezen van ons bestaan zich bevindt. 

Door met onze aandacht naar binnen te gaan en ons diepste gevoel, ons zuivere weten, te leren onderscheiden van alle andere signalen, maken we weer contact met de goddelijke bron. Door regelmatig met de aandacht naar het hart te gaan, wordt dit gevoel versterkt, dit diepe weten. Hierdoor weten we weer wat te doen en niet te doen, wat te zeggen en niet te zeggen. Ontdek de kracht van het hart, de sterkste kracht die er bestaat. De enige kracht die ons door deze onstuimige tijd van verandering heen kan loodsen.

Door bewust de liefde in onszelf te voelen en te versterken, raakt ons denken en doen goddelijk geïnspireerd. Eenzaamheid maakt plaats voor geborgenheid. Hierdoor verliezen we de lust om over van alles en nog wat te strijden. Als we angst en twijfel transformeren in zekerheid en tevredenheid, leggen we de basis voor een fijne samenwerking. Laat oude opvattingen los, geef ze mee aan de wind. Ontdek nieuwe die je leidt naar het oog van de orkaan, daar waar het stil is, daar waar het geluk wacht. Ga naar binnen met je aandacht en plug-in.     

Door in rust en stilte de bestaansbron in onszelf aan te boren, vinden we de wijsheid om het leven ten goede te keren. Door ons hart te openen en de liefde te laten stromen, vinden we de kracht om de uitdagingen van nu en straks aan te gaan. Nog slimmer worden is niet de oplossing, wijzer worden wel. Louter sterker worden voor jezelf levert niets op, krachtig leren handelen ten bate van ons allen wel. Dit is voor nu dé uitdaging!

In liefde,
Tjeerd Roosjen