EINDTIJD

Van duister naar licht

de grote schoonmaakoperatie

We leven in duister, in onwetendheid. Wij zijn vergeten wie we werkelijk zijn (een belichaming van onze ziel), we zijn onbekend geraakt met de grootsheid en oneindigheid van het leven (doodsangst). We denken dat we zondig zijn of nederig moeten zijn (religie), dat we van de apen afstammen (wetenschap), dat het leven er eigenlijk niet toedoet (atheïsme). Door deze beperkte visies op het leven, zijn we geneigd ons lot in handen te leggen van anderen: God in de hemel en zijn geestelijken op aarde, en in die van hen die ons besturen (politici). 

In deze turbulente tijd, waarin schokkende gebeurtenissen ons laten inzien dat de weg van het ego leidt naar een totale vernietiging van het leven, keert het licht terug. We mogen de donkere grot, vol beperkte opvattingen over het leven, vol angstschaduwen op de muren, inruilen voor een leven in licht en liefde. Licht is zien, weten, bewust-zijn. Liefde is vertrouwen en verbinden. Dankzij het licht en de liefde kunnen we een nieuw leven gaan opbouwen, een leven in eenheid en harmonie.

Maar zover is het nog niet. Eerst moeten we het duister verlichten. Dat doen we door ons te bevrijden en ons lot weer in eigen hand te nemen. Word wakker en ga bewust in het leven staan. Erken en heel jouw eigen schaduwkanten, jouw bepekte opvattingen en onverwerkte pijn. Help ook de schaduwkanten van de mensheid als geheel te verlichten en te helen. Alles wat verstopt en onderdrukt is geweest in deze wereld, mag nu tevoorschijn komen. Niet om te veroordelen, maar om te helen, om lichter en liefdevoller te worden.  

Twee kanten van de levensmedaille

Alles wat leeft komt voort uit de goddelijke bron, de scheppingsbron. De scheppende energie uit de bron krijgt langzaam vorm, wordt langzaam zichtbaar en tastbaar. Deze energie heeft twee kanten: een donkere en een lichte kant. Twee tegenovergestelde energieën die zorgen voor spanning, nodig om het leven in beweging te zetten. Zo ontstaan er steeds weer nieuwe gebeurtenissen waarvan wij, zielen, kunnen leren. 

De donkere energie is de energie van onderdrukking en verwoesting, de lichte energie van vrijheid en opbouw. De afgelopen duizenden jaren heeft de donkere energie de overhand gehad op aarde: ons leven werd daardoor een lijdensweg, bedoeld om pijnlijke levenslessen te krijgen die in een wereld van licht en liefde onmogelijk zijn. En dit is heel belangrijk om te beseffen: het was de bedoeling om in duister te leven. Zoals het nu ook de bedoeling is om het licht te ontsteken. We mogen ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn: een belichaming van onze onsterfelijke ziel.

Duister en licht is dus niet een kwestie van kwaad en goed. Beiden vormen een kant van één en dezelfde levensmedaille. Nadat eeuwenlang het duister de bovenliggende partij is geweest, mag er nu evenwicht komen. Dat evenwicht ontstaat als we ons oordeel (goed en kwaad) achterwege leren laten. Leven in liefde is leven in acceptatie, zonder oordeel, zonder veroordeling. Alles is bewustzijn, alles wat gebeurt dient de ontwikkeling van ons bewustzijn. Niets is in dit opzicht slecht of verkeerd.

Het duister, dat eeuwenlang heeft geregeerd op aarde, komt in het licht te staan. Steeds meer mensen gaan de onderdrukking en misleiding doorzien. Dit zal enorme schokken geven. We zijn namelijk echt op een vreselijke manier voor de gek gehouden, totaal ontkracht en geheel misleid. Bijna niets van wat wij menen te weten is waar. De energie van angst is onophoudelijk verspreid over aarde met als doel ons klein te houden. Wie met deze bril op het nieuws gaat volgen, zal de onderdrukking en misleiding gaan zien.

Maar inzien is niet genoeg. Er komen ook emoties bovendrijven, die we moeten verwerken: angst, boosheid en verdriet. Door ze te uiten en los te laten worden we lichter en liefdevoller en kunnen we deze wereld van dualiteit achter ons laten. Verlichten is afstand doen van oude, beperkte opvattingen én van het helen van onverwerkte pijn. Loslaten doen we uiteindelijk door vergeving te schenken en dankbaarheid te tonen. 

Dit is een zwaar proces, waarin alles op zijn kop wordt gezet. Welkom in het eindtijd, de tijd waarin we afstand kunnen doen van alles wat ons klein en zwak houdt.    

Het laatste oordeel

We kennen de eindtijd uit het laatste boek in de bijbel: Openbaringen van Johannes. Zijn beschrijving bestaat uit drie delen: totale verwoesting en ontreddering, het laatste oordeel en de terugkeer van de hemel op aarde. Het eerste deel wordt steeds duidelijker: we koersen af op complete ontreddering en onderdrukking. Maar hoe zit het met het laatste oordeel? Gaat iemand ons berechten? Worden onze daden op een goudschaaltje gewogen? In mijn opvattingen over het leven kan dat maar één iemand doen: de ziel. 

De ziel zal beslissen of haar belichaming op aarde (de mens) rijp is voor een leven in licht en liefde (de hemel). Een oordeel van de ziel dat afhankelijk is van onze inspanningen. Wie deze tijd gebruikt om zijn schaduwkant te helen, zal in staat zijn om liefdevolle keuzes te maken. keuzes die de hemel op aarde scheppen. Wie weigert met zichzelf en het leven aan de slag te gaan, zal de boot missen. Deze mensen blijven in de donkere grot vol angst, misleiding en onderdrukking leven. Zij moeten wachten op een volgend moment van verlichting...

Jouw toekomst ligt dus in jouw hand. Van niets en niemand anders!

Crisis is kans

Crisis is kans. Als we met de wind in de rug een vaste koers varen, dan leren we niet of nauwelijks. Als we als een kip zonder kop rondrennen, of zelfvoldaan op onze lauweren rusten ook niet. Zodra er een storm opsteekt, moeten we vol aan de bak en van koers veranderen. Het moment om te leren van het leven, het moment om onszelf uit te dagen, het moment om het oude te verwerken en los te laten, het moment om ons te bevrijden. Uiteindelijk ontwikkelen we zo onze ware liefde, kracht en wijsheid. 

Wie de zware uitdaging van de eindtijd aangaat, wacht uiteindelijk een diep geluksgevoel. Het gevoel van de zevende hemel, een hemel die we op aarde kunnen scheppen. Doe je mee?

Tjeerd Roosjen


Wil je meer weten over de eindtijd, lees dan mijn boek 'Openbaringen van Sananda'.