BLOG

Inspirerende artikelen van mij geschreven vanuit het perspectief van de ziel

Het leven op aarde verandert. Langzaam maar zeker keert het licht terug. De politiek ontbreekt het aan daadkracht, de kerk verliest aan geloofwaardigheid en het klimaat tegenwoordig is erg wispelturig. Ook in onze eigen eigen levens vinden grote gebeurtenissen plaats. Wie is er dag in dag uit nog gelukkig en wie heeft nog blind vertrouwen in een...

De nieuwe tijd van licht en liefde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen zwart-wit opgeschreven.